Nehalennia Homepage

Begeleidingsstructuur

Omdat het om mensen gaat!

Op Nehalennia SSG bieden wij onderwijs op maat.
Hierbij houden wij rekening met de intellectuele, culturele en maatschappelijke behoeftes van leerlingen. Leerlingen en docenten worden steeds uitgedaagd om ‘het onderste uit de kan te halen’.
Het gaat niet alleen om alléén de overdracht van kennis en vaardigheden. We besteden ook veel aandacht aan de begeleiding van individuele leerlingen.
Om dit te kunnen realiseren is er op beide locaties een uitgebreid systeem van leerlingbegeleiding opgezet. De meeste begeleiding kunnen wij intern bieden; indien nodig schakelen we instanties van buiten de school in.
 

De begeleiding op Nehalennia SSG kan van toepassing zijn op:

 • het bieden van extra ondersteuning bij het verwerven van de leerstof;
 • het 'leren leren’;
 • het kiezen van een vakkenpakket, afdeling, studie of beroep;
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • of bij een andere situatie waarin er onderwijs op maat moet worden geboden.


De volgende mensen spelen bij de begeleiding van onze leerlingen een rol:

 • De vakdocent: begeleidt het leerproces en signaleert eventuele aandachtspunten.
 • De mentor: begeleidt de leerling ten aanzien van de hierboven genoemde aspecten. Eventueel schakelt hij hierbij anderen in. De mentor is tevens contactpersoon tussen school en thuis.
 • De teamleider: zorgt voor een goede gang van zaken in de betreffende leerjaren.
 • De schooldecaan: begeleidt de leerling bij het kiezen van studierichting en vervolgopleiding.
 • De zorgcoördinator: stuurt in samenwerking met de teamleiders de leerlingenzorg aan en is hét aanspreekpunt voor vakdocenten, mentoren, externe personen én hulpverleningsorganisaties die een taak hebben in de begeleiding van leerlingen met specifieke hulpvragen.
 • De interne leerlingbegeleiders: begeleiden leerlingen met leerproblemen en sociaal-emotionele problemen. Ook adviseren en coachen zij leraren en mentoren bij de opvang en begeleiding van deze leerlingen.


Voor meer informatie verwijzen wij u naar de uitgebreide omschrijvingen van de verschillende functionarissen in het menu ‘Begeleiding’ op onze website. Onze ondersteuningscoördinatoren zijn bovendien graag bereid uw (zorg-)vragen te beantwoorden.

Zorgcoördinator VMBO/MAVO (locatie Kruisweg): mw. J.Minnaar-Krijger.
Zorgcoördinator HAVO/VWO (locatie Breeweg): dhr. D. Feij.

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS