Nehalennia Homepage

Decanen

De taak van de schooldecaan is het adviseren van leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket, profiel, sector, vervolgopleiding en/of beroep. Hij beschikt daartoe over een groot aantal hulpmiddelen in de vorm van voorlichtingsbrochures van instituten voor mbo, hbo en universitair onderwijs. Ook digitale hulpmiddelen worden ingezet, bijvoorbeeld in de vorm van een beroepsinteressetest. De decaan kan tevens advies geven over studiefinanciering.
De decaan verzorgt in overleg met mentoren voorlichtingslessen en ouderavonden. Hij spreekt met individuele leerlingen op belangrijke keuzemomenten. De decaan houdt leerlingen en ouders op de hoogte van open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten van vervolgopleidingen. Via het decanaat worden regelmatig tijdschriften verspreid onder de leerlingen.
De schooldecanen van Nehalennia SSG zijn georganiseerd in de Vereniging van schooldecanen en leerlingbegeleiders NVS-NVL.                       

Op Nehalennia zijn meerdere decanen actief:
• Decaan onderbouw VWO/HAVO: mevr. J. Spee: j.spee@mondia.nl
• Decaan bovenbouw VWO: dhr. S. Janssen: s.janssen@mondia.nl
• Decaan bovenbouw HAVO: dhr. L. Pont: l.pont@mondia.nl
• Studiecoach M@VO en LOB coach M@VO: dhr. R. van Ruiten: r.vanruiten@mondia.nl


Indien u een van onze decanen wenst te spreken, dan is donderdag de meest geschikte dag om een afspraak te maken.

Voor studieadvies, beroepskeuze e.d. kunt u terecht op het decanenportaal: www.nehalennia.dedecaan.net

 

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS