Nehalennia Homepage

Dyslexie en dyscalculie

Binnen Nehalennia willen wij elke leerling dezelfde kansen geven, ook leerlingen die last hebben van dyslexie of dyscalculie. Wij zorgen ervoor dat de juiste middelen beschikbaar zijn om ervoor te zorgen dat deze 'aandoening' de leerlingen zo min mogelijk hoeft te belemmeren. Dit kan zijn in de vorm van meer tijd voor toetsen, groter geprintte toetsen en andere oplossingen op maat. Wij richten deze middelen in op basis van verschillende werkdocumenten, onderstaand aangegeven.

 

"Zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs op Walcheren gaat op een professionele wijze om met leerlingen waarbij sprake is van ernstige lees-en/of spellingproblemen en/of dyslexie. Dit betekent dat deze leerlingen niet worden afgerekend op hun “handicap”. Dit is geen gunst maar een recht."
Bovenstaande is overgenomen uit het afstemmingsdocument (convenant) dyslexie, welke is opgesteld door de BO-VO werkgroep dyslexie Walcheren.

Op Nehalennia kennen wij een dyslexie- en dyscalculieprotocol dat gebaseerd is op de afspraken die in het afstemmingsdocument staan vermeld.
 

 

 

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS