Nehalennia Homepage

Jeugdgezondheidszorg

De leerlingen worden in de 2e klas uitgenodigd voor een onderzoek bij de jeugdverpleegkundige van de GGD. Tijdens dit onderzoek wordt, aan de hand van een vragenlijst, een gesprek met uw kind gevoerd. Hierbij is aandacht voor zowel de lichamelijke gezondheid als voor het psychosociale functioneren. Dit onderzoek vindt plaats op school, u hoeft bij dit onderzoek niet aanwezig te zijn. Indien er aanleiding toe bestaat, wordt uw kind doorverwezen naar de jeugdarts en/of het ZAT (Zorg Advies Team).

Ook in de vierde klas HAVO/VWO en de derde klas van VMBO worden leerlingen uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Het kan zijn dat de leerling naar aanleiding hiervan wordt uitgenodigd. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld en het gesprek vindt op school plaats.

 

Behalve de onderzoeken die voor alle kinderen standaard gelden, is er de mogelijkheid voor een extra onderzoek op aanvraag van ouders/verzorgers, de jongere zelf, school of andere betrokkenen, als er zorgen bestaan over de ontwikkeling van uw kind, of als uw kind zelf bepaalde zorgen wil bespreken.

Bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts kunnen alle leerlingen terecht met vragen en problemen die met gezondheid in de brede zin te maken hebben. De jeugdverpleegkundige/jeugdarts kan adviezen geven of meedenken over een oplossing.

De werkdagen van de jeugdverpleegkundige aan de Breeweg, mevrouw T. Goorsenberg, zijn donderdag en vrijdag. De werkdagen van de jeugdverpleegkundige aan de Kruisweg, mevrouw P. de Zeeuw zijn maandag, dinsdag en donderdag. De jeugdarts, A. Kok, is ook op afroep verbonden aan Nehalennia en neemt deel aan het ZAT.

 

Ziekteverzuim van leerlingen

Onze school schenkt, samen met de GGD Zeeland, meer aandacht aan leerlingen die door ziekte niet naar kunnen komen. Hiervoor werken we samen met de jeugdverpleegkundige. Bij langdurig of vaak voorkomend ziekteverzuim neemt de jeugdverpleegkundige contact op met de ouders voor meer duidelijkheid over de ernst en de duur van de ziekte. Dit kan zowel telefonisch als in de vorm van een gesprek met de leerling en ouders. Dit gesprek is vertrouwelijk. Indien het nodig is om de gegevens terug te koppelen naar school, zal dit gebeuren met toestemming van de ouder(s) en leerling.

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS