Nehalennia Homepage

De mentor als spil tussen school en thuis

Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij is voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt. De mentor volgt en bespreekt leerprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling met de leerling zelf, maar ook met de ouders/verzorgers. Zo is de mentor de belangrijkste persoon in de contacten tussen school en thuis.

In de brugklas helpt de mentor de nieuwe leerlingen hun weg te vinden in de school, deelt de roosters uit en geeft hierbij ook een toelichting. In de brugklas hebben leerlingen één mentorles per week. Tijdens deze les neemt de mentor allerlei zaken door. Deze kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met het ‘leren leren’ en met het plannen van het huiswerk. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling.

De mentor wordt in de eerste klas ondersteund door leerlingmentoren, dit zijn ouderejaarsleerlingen die een aandeel hebben in de leerlingenbegeleiding. 

Ook in de overige leerjaren begeleidt de mentor een klas intensief; met als doel om voor iedere leerling een veilige, plezierige en stimulerende leeromgeving mogelijk te maken. De mentor doet dit door individuele gesprekken, groepsgesprekken en door groepsactiviteiten tijdens mentorlessen. De mentor is altijd betrokken bij de belangrijke momenten in een schoolloopbaan van een leerling, zoals de profielkeuze en studiekeuze.

 

Een overzicht van de mentoren voor dit schooljaar vindt u op het Ouderportaal onder Informatie/Mentoren en onder 'Ouderinfo'

 

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS