Nehalennia Homepage

Lokaal 2.0  Locatie Kruisweg

Lokaal 2.0 is een plaats waar veel van onze begeleiding samenkomt. Leerlingen kunnen hier, met of zonder diagnose, terecht voor verschillende soorten begeleiding en ondersteuning.

Het is een prikkelarme omgeving waar leerlingen beter en meer geconcentreerd kunnen werken. Gedurende de hele week, zijn hier medewerkers aanwezig om actief aan de slag te gaan met de leerlingen. De begeleiding en ondersteuning kunnen zowel individueel als in kleine groepjes plaatsvinden.

• Het verzorgen van RT ( Remedial Teaching)
• Het verzorgen van dyslexiebegeleiding gedurende het brugklasjaar
• Het ondersteunen van leerlingen met dyscalculie
• Het verzorgen van individuele begeleiding door een specialist/ leerlingbegeleider  (zie SOP: ondersteuningsarrangementen)
• Het verzorgen van tijdelijke opvang van leerlingen die om een bepaalde reden voor een korte periode een aangepast programma behoeven
 

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS