Nehalennia Homepage

Rebound

Het Samenwerkingsverband heeft een reboundvoorziening. Dit is een gezamenlijke onderwijsvoorziening van de scholen en een dislocatie van Nehalennia SSG.
Leerlingen kunnen hier in bijzondere situaties voor maximaal 12 lesweken door de school geplaatst worden. Het gaat dan om acute crisissituaties en andere gevallen waarin de school niet meer weet hoe ze met de leerling moet handelen.

In de Rebound volgt de leerling zo veel als praktisch gezien mogelijk is, het reguliere lesprogramma. Daarnaast wordt gekeken wat het beste vervolg is voor de leerling. Het uitgangspunt hierbij is altijd terugplaatsing op Nehalennia SSG, het liefst ook in de eigen klas.
Helaas is dat niet in alle gevallen mogelijk. Zo nodig wordt daarom in overleg voor een alternatief vervolg gekozen. De ouders worden bij het Reboundtraject betrokken, evenals de mentor. 

Samenwerkingsverband Walcheren

Nehalennia, CSW en Scheldemond hebben gezamenlijk een OPDC. Dat staat voor orthopedagogisch en didactisch centrum.

Personeel van het OPDC kan specialistische hulp bieden. Voor leerlingen die gebruik maken van de extra begeleiding van het OPDC Griffioen is een aparte schoolgids beschikbaar.

Zie ook de website van OPDC Griffioen

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS