Nehalennia Homepage

Zorg Advies Team (ZAT)

Nehalennia SSG heeft een Zorg Advies Team. De basis van dit team bestaat uit:

- de zorgcoördinator
- de teamleiders
- de jeugdarts
- de schoolmaatschappelijk werker
- de leerplichtambtenaar

Breeweg

Het ZAT vergadert maandelijks en adviseert en begeleidt leerlingen, ouders en mentoren in het zorgtraject. Ook wordt een dergelijke vergadering belegd als er externe zorg nodig is. Deze zorg kan bijvoorbeeld komen van politie, psycholoog, Bureau Jeugdzorg, jeugdverpleegkundige, mentor, enz.

Kruisweg

Het ZAT vergadert maandelijks en adviseert en begeleidt leerlingen, ouders en mentoren in het zorgtraject. Indien het voor een zorgtraject nodig is andere betrokkenen in te schakelen belegt het ZAT Kruisweg een "Groot Overleg".

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS