Nehalennia Homepage

Aanmelding

Aanmelding van leerlingen voor SMT of ZAT gebeurt altijd middels een zorgaanvraagformulier, via de mentor bij de betreffende zorgcoördinator, na toestemming van de ouders en leerling.

Bij leerlingen onder de 12 jaar ligt de bevoegdheid om toestemming te verlenen geheel bij de ouders. Wanneer door de daartoe bevoegde ouders geen toestemming wordt gegeven voor bespreking zal de school de casus in principe niet of anoniem inbrengen.

Bij leerlingen tussen de 12 en 16 jaar ligt de bevoegdheid om toestemming te verlenen nog steeds bij de ouders. Maar naarmate de leerling ouder wordt neemt het belang van diens instemming toe. Wanneer door de daartoe bevoegde ouders geen toestemming wordt gegeven voor bespreking zal de school de casus in principe niet of anoniem inbrengen.

Bij leerlingen tussen de 16 en 18 jaar ligt de bevoegdheid om toestemming te verlenen bij de leerling. Echter gezien het opvoedingsbelang (naarmate de leerling ouder wordt zal dit belang afnemen) zal het veelal wenselijk zijn ouders te informeren en in de gelegenheid te stellen bezwaar te maken, tenzij de leerling dit uitdrukkelijk niet wenst. Wanneer door de daartoe bevoegde leerling geen toestemming wordt gegeven voor bespreking zal de school de casus in principe niet of anoniem inbrengen.

Bij leerlingen vanaf 18 jaar ligt de bevoegdheid om toestemming te verlenen geheel bij de leerling.

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS