Nehalennia Homepage

Doelen en functies van deze vergaderingen:

Doelen t.a.v.:

 

·         de leerling en de ouders/gezin

o    bijdragen aan oplossingen voor problemen/hulpvragen van leerlingen en eventueel van de gezinnen waaruit ze afkomstig zijn

o    tijdig realiseren van passende hulp of zorg

o    zorgen voor afstemming en samenhang in hulp en zorg

o    bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van de leerling

o    bijdragen aan volwaardige onderwijsdeelname van de leerling

o    bijdrage aan goede leerprestaties van de leerling

 

·         de schoolpraktijk

o    ondersteunen bij problemen van docenten met leerlingen

o    versterken van de (preventieve) leerlingenzorg op school

o    bijdragen aan het begrenzen van het handelen binnen school

o    signaleren van trends in problemen en ondersteuningsbehoeften bij leerlingen

o    vroegtijdig signaleren en volgen van problemen en risico’s op school

o    bijdragen aan veiligheid op school

o    bijdragen aan passendheid van onderwijs

 

·         beleidsvoorbereiding voor school, deelnemende instellingen, en overheden

o    bijdragen aan het beleid van school inzake leerlingenzorg

o    bijdragen aan het beleid van de deelnemende instellingen

o    bijdragen aan het lokaal onderwijs- en jeugdbeleid

o    bijdragen aan het provinciaal jeugdzorgbeleid

 

Functies t.a.v.:

·         de leerling en de ouders/gezin

o    screening en multidisciplinaire probleemtaxatie

o    in gang zetten eventueel (aanvullend) diagnostisch onderzoek

o    handelingsadvisering aan leerling en ouders

o    bieden of activeren van hulp en zorg

o    eventueel voorbereiden (integrale) indicatiestelling

o    toeleiding en begeleiding van leerlingen extern

o    coördinatie en afstemming van zorg

 

·         de schoolpraktijk

o    handelingsadvisering aan schoolmedewerkers

o    geven van consultatie aan schoolmedewerkers

o    opvolging en afstemming van de zorg vanuit de afzonderlijke instellingen

o    bijdragen aan professionalisering van de interne leerlingenzorg

o    activeren van collectieve en specifieke preventie

o    bevorderen van vroegsignalering

 

·         beleidsvoorbereiding voor school, deelnemende instellingen, en overheden

o    leveren van relevante gegevens aan school en samenwerkingsverband, aan deelnemende instellingen, gemeente en provincie ten behoeve van beleidsvorming inzake jeugdzorg

o    signaleren van structurele hiaten in de dienstverlening en trends in de hulpvragen bijdragen aan optimale toegang tot en benutting van het hulpaanbod van lokale en regionale voorzieningen

 

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS