Nehalennia Homepage

Geschiedenis Nehalennia SSG

Al in het jaar 1365 bestond in de Zeeuwse hoofdstad een zogenaamde ‘Grote Scole der stede van Middelburch’ waar onder andere Latijn werd onderwezen. Deze school is in 1574 opgegaan in de Latijnse School en kan worden aangemerkt als de oervorm van het Middelburgse gymnasium. In het jaar 1842 ontstond het Stedelijk Gymnasium, dat in 1879 de onderwijsvorm kreeg die het tot 1969 behield.

Na de invoering van de Mammoetwet werden in 1969 de toenmalige Gemeentelijke MAVO(MULO), de Rijkshavo-atheneum (HBS) en het Stedelijk Gymnasium samengevoegd tot de Stedelijke Scholengemeenschap. Eind 1977 verlieten de gymnasiasten definitief hun eeuwenoude leslokalen aan de Latijnse schoolstraat. Zij vertrokken samen met de leerlingen van de Dwarskaai (MAVO) en de Sint Pieterstraat (HAVO/VWO) naar het nieuwe gebouw van de Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg aan de Churchill-laan.

Het archief van de school uit de periode vóór 1879 is helaas in 1940 verloren gegaan.

Tijdens de landelijke fusiegolf in 1996 fuseerden de Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg en De Wellinge. Deze brede scholengemeenschap met de afdelingen VMBO, MAVO, HAVO, Atheneum en Gymnasium, kreeg toen de huidige naam: Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg.

Inmiddels zijn we nog een fusie verder, sinds 2012 vormen Nehalennia SSG en Het Scheldemond College de Mondia Scholengroep. Het karakter van beide scholen is hierbij in tact gehouden.

In het gebouw aan de Kruisweg is het MAVO/VMBO gevestigd en in het gebouw aan de Breeweg wordt de HAVO/VWO-opleiding verzorgd.

Lees meer over de herkomst van de naam 'Nehalennia'. Afsluiten

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS