Nehalennia Homepage

Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren - PVOW

‘De leerling staat centraal.’ Op Walcheren maken we daar werk van. We zorgen ervoor dat er voor ieder kind dat onder onze verantwoordelijkheid valt een passende plek is. Passend onderwijs betekent voor ons dat iedere leerling goed onderwijs krijgt, met de ondersteuning die het nodig heeft. Dat doen we binnen onze scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs, binnen het OPDC en De Rebound. Dat doen we wanneer dat nodig is in voorzieningen buiten Walcheren. Dat doen we steeds meer in samenwerking met zorginstellingen.

Hoewel er in 2014 nieuwe wetgeving van kracht is geworden, veranderde er wat ons betreft in de kern niet veel. Alle Walcherse scholen bieden goed onderwijs. We werken al jaren uitstekend samen. We organiseren met regelmaat gezamenlijke scholing om nog beter bij de kinderen, hun talenten en ondersteuningsvragen aan te kunnen sluiten. We zorgen ervoor dat iedere school haar leerlingen goed les kan geven en kan ondersteunen wanneer nodig. Als samenwerkingsverband hebben we de expertise om de scholen daarbij te helpen.

Er bestaat geen ‘leerlinggebonden financiering’ meer. De ondersteuning die de kinderen met zo’n ‘rugzakje’ hadden, krijgen ze nu ook. Het wordt alleen eenvoudiger om ondersteuning te krijgen. Ondersteuning wordt ook meer ‘op maat’: passend bij dat ene, unieke kind. Het speciaal onderwijs en ons OPDC blijven gewoon bestaan, daarbij hun bijzondere hulp en begeleiding biedend. We brengen het reguliere en het speciaal onderwijs dichter bij elkaar. Het is gemakkelijker geworden om van de ene school of voorziening naar de andere te gaan. Het is nu voor een leerling mogelijk om bijvoorbeeld een deel van de week of voor korte tijd elders lessen en begeleiding te krijgen. Bij dat ‘maatwerk’ voor ieder kind gaan we uit van het positieve: van wat een leerling nog wél kan!

Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren ligt goed op koers. Dan gaat het in de eerste plaats om de inhoud: goed, passend onderwijs. In de tweede plaats gaat het over hoe we dat onderwijs en de toewijzing van ondersteuning regelen.

Kortom: Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren, onze leerlingen staan centraal!

Klik op het logo om naar de website van Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren te gaan.

 

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS