Nehalennia Homepage

Begaafdheidsprofiel

Nehalennia SSG is een gecertificeerde begaafdheidsprofielschool en is aangesloten bij de Vereniging begaafdheidsprofielscholen (Vereniging BPS). Als deelnemer aan het landelijk netwerk begaafdheidsprofielscholen voldoen wij aan een aantal kwaliteitscriteria en profielkenmerken.

Begaafde leerlingen kunnen op onze school uitdaging vinden in deelname aan het tweetalig onderwijs (TTO). Daarnaast hebben wij het gymnasium en het Technasium, waar begaafde leerlingen met belangstelling voor de bèta-vakken hun talenten kunnen ontplooien.

Wij begeleiden leerlingen die niet overeenkomstig hun mogelijkheden op schoolse taken presteren. We doen dit aan de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) en toekomstgerichte ontwikkelingsplannen (TOP). Het POP-traject wordt ingezet voor de onderbouw, dit doormiddel van kortdurende individuele begeleidingsbijeenkomsten. Het TOP-traject wordt ingezet voor de bovenbouw, waar in kleine groepen wordt gewerkt.

In de mentorlessen wordt speciale aandacht besteed aan het plannen en organiseren van het huiswerk besteed. Daarnaast komt ook het “leren leren” uitgebreid aan bod. De ontwikkeling van sociale vaardigheden is eveneens een onderdeel van de mentorles.

Eens in de maand wordt een zogenaamde peer-bijeenkomst georganiseerd, waarin de specifieke problemen waar (hoog)begaafde leerlingen tegenaan lopen besproken worden. Deze bijeenkomst kan ook gebruikt worden om extra activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld een bezoek aan een museum.

 

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS