Nehalennia Homepage

Cambridge Engels

Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg is door de Cambridge ESOL erkend als 'exam preparation centre' voor de opleiding tot het Certificate of Proficiency in English (CPE). CPE is Engels op het hoogste niveau van de Universiteit van Cambridge op het gebied van Engels als vreemde taal. Leerlingen die dit certificaat behalen beheersen Engels op een zeer hoog niveau. CPE wordt wereldwijd erkend door duizenden werkgevers als een diploma waaruit een uitzonderlijk niveau van het Engels blijkt. Nehalennia dankt de erkenning aan de uitstekende resultaten die de afgelopen jaren zijn behaald met de opleiding Cambridge Engels.

Het doel van Cambridge Engels is om  leerlingen die het willen en kunnen de mogelijkheid te bieden Engels te leren op een zo hoog mogelijk niveau. Dit is uitermate belangrijk voor leerlingen die in Oxford of Cambridge of een andere Engelstalige universiteit willen gaan studeren, niet alleen Engels, maar ook bijvoorbeeld geneeskunde of natuurwetenschappen.
In 1998 is Nehalennia gestart met 2 leerlingen, dit schooljaar doen circa 16 leerlingen van Nehalennia hun "exam". 

In de onderbouw van het HAVO is het mogelijk Cambridge Engels te volgen buiten het reguliere rooster om. Toelating geschiedt via een toets en motivatiegesprek.

De kosten van deze cursus krijgt u bij inschrijving te horen. Om alvast een indicatie te vinden, verwijzen wij u naar de ouderovereenkomsten, verdeeld per schooljaar.

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS