Nehalennia Homepage

DELF op Nehalennia

Sinds een flink aantal jaren is Nehalennia SSG lid van het DELF junior netwerk van het Institut Français des Pays-Bas. Er zijn in Nederland ongeveer 110 scholen die ook lid zijn. Binnen het kader van dit lidmaatschap organiseert de sectie Frans de lessen DELF Junior. Vanaf schooljaar 2012-2013 is zelfs een "Cercle Français" in het leven geroepen.
Deze DELF-lessen vinden plaats buiten het reguliere rooster om, om iedere bovenbouwleerling met Frans in het pakket de kans te geven hieraan mee te doen. Deze lessenserie kan worden afgesloten met een officieel examen DELF junior.
Het DELF is een officieel diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs. Het diploma is een internationaal erkend bewijs van het taalniveau. Dit diploma biedt een waardering voor de geboekte voortgang en werkt daarom motiverend voor de leerlingen. Het is een duidelijk doel om naartoe te werken.Tijdens de voorbereiding op het DELF zijn de leerlingen automatisch veel bezig met allerlei taalactiviteiten, wat tot vooruitgang leidt op zowel spreek- en luister- als schrijf- en leesvaardigheden.

Aan het volgen van deze cursus en aan meedoen aan het examen zijn wel kosten verbonden. De hoogte van deze kosten krijgt u bij inschrijving te horen, om alvast een indicatie te krijgen verwijzen wij u naar de ouderovereenkomsten.

Waar vinden de examens plaats?

Het individueel mondeling examen vindt plaats op het Institut Français des Pays-Bas - Maison Descartes in Amsterdam of in een van de examencentra, die worden geselecteerd op basis van de geografische verspreiding van de leerlingen. Jaarlijks worden twee examensessies georganiseerd; meestal in maart en in juni.

Voor meer informatie omtrent de inschrijvingen tot het DELF Junior netwerk, kunt u kijken op de site van het Institut Français.

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS