Nehalennia Homepage

HAVO

HAVO betekent Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Deze opleiding duurt vijf jaar en na het eindexamen stromen de meeste leerlingen door naar het Hoger Beroeps Onderwijs.(HBO). De HAVO is bedoeld voor goede leerlingen die behoorlijk hard kunnen èn willen werken. De lessen zijn wat minder moeilijk dan op het gymnasium of het atheneum, maar voor de HAVO moet de leerling over een behoorlijke intelligentie beschikken en zich goed willen inzetten.


De HAVO-opleiding duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op een opleiding in het hoger beroepsonderwijs. Voor leerlingen die deze stap nog te groot vinden, bestaat de mogelijkheid om met een HAVO-diploma tot het tweede leerjaar van het middelbaar beroepsonderwijs te worden toegelaten. De HAVO-opleiding kan in een enkel geval ook een tussenfase zijn voor leerlingen die op wat latere leeftijd hun capaciteiten om het VWO te volgen, alsnog benutten.


Een leerling wordt afhankelijk van zijn test en advies geplaatst in een HAVO-kansklas of een
HAVO(VWO)-brugklas. Behalve voor de reguliere route (tekenen en techniek) kunnen leerlingen kiezen voor Technasium of kunst en cultuur. Leerlingen die kiezen voor het Technasium krijgen het vak Onderzoek en Ontwerpen aangeboden.


Leerlingen die goed presteren in een HAVO(VWO)-brugklas kunnen doorstromen naar het VWO. Dit kan met Kerst of aan het einde van de brugklas. Aan het eind van de derde klas HAVO kiezen de leerlingen op grond van hun aanleg en belangstelling een profiel. Er kan gekozen worden uit:

• Cultuur en maatschappij
• Economie en maatschappij
• Natuur en gezondheid
• Natuur en techniek

In de vierde klas volgt de leerling de vakken die horen bij het profiel dat hij gekozen heeft.
In ieder profiel zijn  de vakken  Engels, Nederlands, maatschappijleer, ckv-1 en lichamelijke opvoeding verplicht. In de zogenaamde vrije ruimte is er de mogelijkheid daar een aantal vakken bij te kiezen, afhankelijk van het profiel.

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS