Nehalennia Homepage

Overstap MAVO-4 naar HAVO-4
 

‘Zeeuwse' toelatingscode voor de doorstroming van VMBO GT-4/MAVO-4 naar HAVO-4

De VO-raad heeft in december 2011 de toelatingscode voor VMBO-gediplomeerden die willen doorstromen naar HAVO-4 bekrachtigd. De Zeeuwse VO-scholen willen de ruimte die de code voor individuele interpretatie biedt, identiek invulling geven, waardoor een Zeeuwse toelatingscode ontstaat. Daartoe zijn onderstaande criteria opgesteld. Leerlingen die willen doorstromen moeten op minimaal vier van deze vijf criteria positief scoren.

De criteria zijn in chronologische volgorde geplaatst
1. De leerling houdt een instapgesprek met de VMBO-decaan en de mentor. Uitgangspunten daarbij zijn een door de leerling geschreven motivatiebrief (*1), de eerste adviezen (*2) van vakdocenten en de resultaten van een schoolonafhankelijke test (SLO?). De VMBO-decaan en mentor beoordelen dit criterium en geven zonodig aanbevelingen.

2. De leerling volgt door de school voorgeschreven vakaansluitingsmodules. Deze modules moeten succesvol worden afgesloten. Dit oordeel is aan de vakdocenten.

3. De eindadviezen van alle aan de leerling lesgevende VMBO-4 docenten dienen in meerderheid (= de helft +1) positief te zijn.

4. De leerling houdt een toelatingsgesprek met een toelatingscommissie. Uitgangspunten daarbij zijn de (desgewenst geüpdate) motivatiebrief en een verslag waarin de leerling reflecteert op zijn/haar acties n.a.v. de aanbevelingen en op gedane H4-activiteiten (bv. meeloopdag, interview havist etc.). Verder bevat dit reflectieverslag een gemotiveerd oordeel door ouders/verzorgers.
Derde gespreksuitgangspunt is het plan-B (alternatief voor H 4), dat inclusief zijn totstandkoming (bv. bezoek Open Dag Scalda (ROC)) door de leerling gemotiveerd is beschreven (*3).
De commissieleden beoordelen dit criterium en stellen het schooladvies (*4) op.

5. Het gemiddelde schoolexamencijfer voor alle vakken dient minimaal een 6,50 te zijn. Daarnaast moet voldaan worden aan de zak-/slaagregeling voor de HAVO (*5).

Bij VMBO-gediplomeerden van een andere dan een Zeeuwse VO-school die in H 4 wensen in te stromen, handelt de ontvangende school waar mogelijk conform de code en verder naar
eigen inzicht.

Publicatie van de ‘Zeeuwse’ code is voorzien per oktober 2012. De definitieve ingangsdatum is augustus 2013. Voor de leerlingen die per augustus 2012 doorstromen, handelen de scholen conform de SLO-handreiking die aan de universele toelatingscode verbonden is. Dat betekent, dat nu nog bestaande schooleigen toelatingsprocedures waar dat in individuele gevallen verlangd wordt, aan deze code dienen te worden aangepast.

*1. Hiermee start de leerling een (separaat onderdeel van een) LOB-portfolio.
*2. Hulpmiddel daarbij (bij een evt. tweede advies) en bij het eindadvies: invulblad blz.16 SLO-handreiking.
*3. Alle zijn onderdeel van het portfolio.
*4. Hulpmiddel daarbij: invulblad blz.17 SLO-handreiking.
*5. Wie aan criterium 5 niet voldoet, krijgt de gelegenheid om dat met de eindcijfers (= gemiddelden van SE + CSE) alsnog te doen.

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS