Nehalennia Homepage

Overstap MAVO-4 naar HAVO-4
 

Ging de MAVO heel goed en wil je dit nog even doorzetten?

Je kunt de overstap maken van MAVO-4 naar HAVO-4 en nog even doorleren. Je kunt dan na het behalen van je HAVO-diploma doorstromen naar het HBO en je krijgt nog even wat meer tijd om een richting te kiezen. Om deze overstap te maken moet je wel aan voorwaarden voldoen, als je 4 van de 5 onderstaande criteria een positief scoort hebt, krijg je een positief advies voor de overstap naar HAVO-4.

 1. Je hebt een gesprek met de decaan en de mentor gehad. Hiervoor schrijf je eerst een motivatiebrief en de adviezen van je huidige docenten worden ook besproken. Verder worden de resultaten van een schoolonafhankelijke test meegenomen in dit gesprek. Op basis hiervan word je beoordeeld en worden er aanbevelingen gegeven.
   
 2. Je volgt zogenaamde vakaansluitingsmodules en sluit deze succesvol af. Je vakdocent beslist hierbij of je het juiste niveau hebt behaald.
   
 3. De meerderheid van de adviezen van de vakdocenten moet positief zijn.
   
 4. De motivatiebrief die eerder geschreven is voor een gesprek met de decaan wordt ook doorgenomen met een toelatingscommissie. Ook schrijf je voor dit gesprek een reflectieverslag over hoe je omgaat met de aanbevelingen die je zijn gedaan en hoe de uitgevoerde H4-activiteiten (bijvoorbeeld een meeloopdag of een interview met een havist) zijn gedaan.
   
 5. Het gemiddelde cijfer van alle vakken voor de schoolexamens op de MAVO moet minimaal een 6,5 zijn. Daarnaast moet worden voldaan aan de zak-/slaagregeling voor de HAVO.

 

Kom je van een andere school? Dan kijken we in hoeverre deze code toepasbaar is en zoeken we een gepaste oplossing.

Tijdens dit proces word je begeleid door je mentor en eventueel de decaan. Heb je hierover nog vragen, dan kun je bij deze personen terecht.

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS