Nehalennia Homepage

Technasium

Het technasium is interessant voor leerlingen die belangstelling hebben voor bèta-vakken en/of techniek, daarnaast is ook een zekere creativiteit van belang. Op Nehalennia bieden we technasium aan in zowel het HAVO als het VWO (atheneum en gymnasium).
In het technasium maken leerlingen kennis met bijvoorbeeld de volgende beroepen: civiel technisch ingenieur, bouwkundige, architect of radioloog.

In het technasium staat het nieuwe vak onderzoek en ontwerpen (O & O) centraal.
Als een leerling voor het technasium kiest, dan wordt dit vak in ieder geval in klas 1, 2 en 3 gevolgd.
Aan het eind van de 3e klas kan de leerling met een exact profiel (NG of NT) O & O in het vakkenpakket kiezen en examen doen in dit vak. 

In de praktische uitvoering van het technasium werken de leerlingen steeds gedurende 8 à 9 weken aan een project. Belangrijk aspect van het technasium is het groepswerk. Leren samenwerken is één van de doelen van het technasium.

Voorbeelden van projecten: ontwerpen van een uitkijktoren, ontwerpen van een rugzak en het Boulevard project. Bij elk project nemen leerlingen een kijkje in de praktijk. Aan het einde van het project presenteren de leerlingen het resultaat en ze krijgen cijfers, die meetellen voor het rapport. De cijfers hebben zowel betrekking op het product als op het proces (hoe is er samengewerkt?).

Voor deelname aan het technasium is een extra bijdrage verschuldigd. Een indicatie van de hoogte van deze bijdrage kunt u vinden in de ouderovereenkomsten.

Meer informatie kunt u vinden op www.technasium.nl

Met vragen kunt u ook contact opnemen met mevrouw Verhoeven-Bijdevaate (onderbouw) en mevrouw Dominicus-Van Rooijen (bovenbouw) .

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS