Nehalennia Homepage

Tweetalig Onderwijs (TTO)

Nehalennia heeft een rijke traditie op het gebied van Engelstalig onderwijs. Jaarlijks nemen veel leerlingen deel aan Cambridge Engels. Vanwege de toenemende belangstelling hiervoor is besloten m.i.v. het schooljaar 2012-2013 tweetalig onderwijs (TTO) voor VWO-leerlingen (startend in de brugklas) aan te bieden. In het tweetalig onderwijs bestaat de verplichting minstens de helft van de vakken in de eerste 3 leerjaren in het Engels aan te bieden. De achterliggende didactiek van het TTO is Content and Language Integrated Learning (CLIL). De vakken die in het Engels worden gegeven dienen over verschillende vakgebieden verspreid te zijn.

Op Nehalennia zullen de volgende vakken in het Engels worden aangeboden: biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, gymnastiek, informatiekunde en muziek. Daarnaast wordt extra Engels gegeven.Om de lessen op een kwalitatief hoog niveau te kunnen geven worden de docenten nageschoold. Nehalennia verkeert in de gelukkige omstandigheid naast 3 native speakers te beschikken over 3 near native speakers. Voor Nehalennia betekent dit dat er al veel kennis “in huis” is en de zekerheid dat het TTO een sterke basis heeft.

TTO is meer dan alleen extra lessen in het Engels. TTO biedt de leerlingen de mogelijkheid om het Engels te leren beheersen op een hoog niveau en geeft hen, mede door het brede culturele programma, een internationaal perspectief. Zij krijgen oog voor studeren in het buitenland, een meer internationale positie op de arbeidsmarkt en ontwikkelen een basis voor mondiaal denken.  Door hun persoonlijke ontwikkeling en uitgebreidere kennis op het gebied van internationale betrekkingen worden zij zich beter bewust van ons cultureel erfgoed en dat van andere volkeren. Het TTO is een opleiding waarbij de leerlingen naast het gewone vwo-diploma een internationaal erkend certificaat (CPE) kunnen halen.

Voor deelname aan het TTO is een extra bijdrage verschuldigd. Een indicatie van de hoogte hiervan kunt u vinden in de ouderovereenkomsten.

Meer informatie over tweetalig onderwijs vindt u bij het Europees Platform.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met dhr. G. Cevaal (teamleider VWO klas 1 t/m 3)

Kijk voor werving en de Open Dag op deze website

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS