Nehalennia Homepage

Bestuur (RvT) / Inspectie


De Mondia Scholengroep gaat uit van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren.
Het bestuur van de Stichting is in handen van de heer A.A.A. Hagt.

Onderstaand treft u de meest recente versie van het jaarverslag. 

 Jaarstukken 2016 Mondia SG website.pdf

Op het bestuur van de Stichting wordt toegezien door een Raad van Toezicht

 

Leden Raad van Toezicht:

Dhr. J.A. Brandenbarg, voorzitter

Dhr. D.J. van den Bout, lid
Mevr. M. van den Heuvel, lid, op voordracht van de medezeggenschapsraad
Dhr. F.T. Hiemstra, lid
Mevr. J.J.M. Seijbel, lid
Dhr. C.A.A.M. Verheijen, lid
Drs. J.S. Vrolijk, lid, op voordracht van de medezeggenschapsraad
 

 Overzicht (neven)functies RVT leden juni 2017.pdf
 

Jaarverslag 2016 Raad van Toezicht :   Jaarverslag 2016 Raad van Toezicht.pdf


Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn te bereiken via de managementassistente:
mw. C.K. van Sighem:  c.vansighem@mondia.nl


Inspectie van het onderwijs (www.onderwijsinspectie.nl)

Inspectieteam regio Zuid
(Mw. Mr. D.G.M. Mattijsen)
Telefoonnummer: 088-669 60 60

Correspondentieadres:
Postbus 88, 5000 AB Tilburg

Bezoekadres:
Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg

Vertrouwensinspectie voor leerlingen en personeel

Centraal telefoonnummer voor vertrouwensinspecteurs van de inspectie: 0900-1113111

Landelijke klachtencommissie onderwijs (voor meer info zie de website)

Postadres:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 - 280 95 90
Fax: 030 – 280 9591
Email: mailto:info@remove-this.onderwijsgeschillen.nl

Bezoekadres:
Gebouw "Woudstede"
Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS