Nehalennia Homepage

Leerlingenraad

De school kent een Leerlingenraad, die regelmatig vergadert. Aan de orde komen zaken waar leerlingen op school direct mee te maken krijgen. Leerlingen stellen zelf de agenda van hun vergaderingen op. De inbreng van de Leerlingenraad is nuttig voor een goed verloop van de schoolorganisatie en wordt dan ook door de schoolleiding zeer gewaardeerd.

Een belangrijke taak is het benoemen van leden voor de leerlingengeleding van de Medezeggenschapsraad.
Via de leerling-leden kan de Leerlingenraad opmerkingen vanuit hun midden doorspelen naar de Medezeggenschapsraad.

• Voorzitter: Emily Verhagen
• Secretariaat: Postbus 83, 4330 AB Middelburg
• Emailadres leerlingenraad: leerlingenraadnehalennia@gmail.com

De leden van de leerlingenraad:

Emily Verhagen (Voorzitter en MR lid) Monty Hennein
Gijs de Vries (Secretaris) Sifra Berveling
Sabine Dambruin (Penningmeester en MR lid) Imad Krima
Dominic Dingemanse (MR lid) Machteld Maasland
Quiniver Tuinder (schaduwlid MR) Ricky Muijters
Emma Zadeits Sarah Stinenbosch
Bram Hament Roos van der Velde
Ariën Jaburg Lana Younis
Flore van Sparrentak Ilsa van de Moosdijk

Bij de leerlingenadministratie zijn de persoonlijke gegevens van deze leerlingen bekend.

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS