Nehalennia Homepage

De mentor als spil tussen school en thuis

De mentor is de ‘klassenleraar’, hij/zij neemt de rol in van vertrouwenspersoon voor de leerlingen en is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De mentor volgt de leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en maakt deze bespreekbaar met de leerling zelf maar ook met de ouders/verzorgers. Zo is de mentor de spil in de contacten tussen school en thuis.
Daarnaast zijn er voor de brugklassen leerlingmentoren. Dit zijn daarvoor geschoolde ouderejaarsleerlingen die een aandeel hebben in de leerlingenbegeleiding.

Zeker in de brugklas is de mentor belangrijk. Hij/zij helpt de nieuwe leerlingen hun weg vinden in de school, deelt de roosters uit en geeft hierbij ook een toelichting. Voor andere zaken blijft de mentor ook belangrijk. Ze houden ouders en leerlingen op de hoogte van schoolse zaken zoals brieven, roosters, rapporten, schoolregels en ze houden de absentie van ‘hun’ leerlingen in de gaten.

Tijdens rapport- en leerlingenbesprekingen kaart de mentor zaken over ‘zijn/haar’ leerling aan. Ook zorgt de mentor ervoor dat belangrijke informatie over leerlingen (denk bijvoorbeeld aan medische gegevens) door worden gespeeld naar de betrokken docenten en het zorgteam.
De mentor voorziet jaarlijks in verschillende contactmomenten per brief, telefoon, huisbezoek of spreekuur. Hij/zij onderhoudt ook contact met de leerling en de ouders bij langdurige afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte.

Naast de belangrijke zaken is de mentor er ook voor leuke dingen! Hij/zij organiseert klassenactiviteiten en gaat (wanneer dit kan) mee op schoolkampen, excursies en schoolreizen. Vaak organiseert de mentor aan het einde van het jaar nog een gezellige afsluitende activiteit met de klas.

Ouders vinden het overzicht van de mentoren op het ouderportaal onder Informatie/Mentoren

en onder Ouderinfo.  

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS