Nehalennia Homepage

Ouderraad

Nehalennia heeft een actieve ouderraad, met ouders die kinderen hebben op de locatie Breeweg (HAVO/VWO) en ouders van leerlingen van de locatie Kruisweg (MAVO/VMBO). De ouderraad vergadert ca. 1x per zes weken over allerlei zaken die met de school te maken hebben. Bij die vergaderingen is in principe altijd één van beide locatie-directeuren aanwezig.  

                     Volgende vergaderingen ouderraad
 Datum  plaats
 Maandag 30 oktober 2017  
   
   
   
   
Standaardaanvangstijd: 19.30 uur

 

Jaarlijks wordt er een algemene ouderavond georganiseerd, waar gastsprekers  een interessant onderwerp komen toelichten.

De ouderraad heeft een adviserende taak. Daarnaast heeft een aantal ouderraadsleden ook zitting in de Medezeggenschapsraad, hét inspraakorgaaan van de school. Zo bepalen zij mede het beleid van de school.

De ouderraad is te bereiken via het e-mail adres:   ouderraad@nehalennia.nl.

Indien u graag een thema wilt inbrengen, waarvan u vindt dat de ouderraad zich daar het komende jaar mee bezig zou moeten houden, dan verzoeken wij u om dat per email aan ons kenbaar te maken.  

De ouderraad bestaat momenteel uit de volgende leden:
naam                                 opm. locatie
Ira Blommers:                                       BW
Martijn Broers: penningmeester, (G)MR-lid BW
Caroline Diepeveen: secretaris, (G)MR-lid BW/KW
Ugenie Donker Curtius:   KW
Wilja Grootenboer                                     BW/KW
Akam Hoessein: voorzitter BW
 Jacqueline Nieuwenhuijze    KW
Jeroen van Raffen (G)MR-lid BW
Jacqueline Romijn-Voermans   BW
Mathilde Wisman-de Kok   BW

                                                                                                
Het reglement van de ouderraad is te lezen in:    Reglement OR.pdf

  

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS