Nehalennia Homepage

 Oproep: komt u de ouderraad van Nehalennia versterken

Ik ben Mathilde Wisman-de Kok, moeder van Eva, onze dochter die in groep 5 van de basisschool zit en van Jochem, onze zoon in de eerste klas van Nehalennia. Bij aanvang van het huidige schooljaar ben ik lid geworden van de ouderraad. Vanuit mijn functie als intern begeleider op een basisschool in Vlissingen, hecht ik veel waarde aan een goede samenwerking tussen school en ouders. Persoonlijk vind ik het erg fijn dat ik, door deelname aan de ouderraad, extra betrokken ben bij de school.

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om u, ouders/verzorgers met (een) kind(eren) op Nehalennia, te informeren over nut en noodzaak van de Ouderraad. Onze Ouderraad (OR) bestaat op dit moment uit tien betrokken ouders. We vergaderen ongeveer zes keer per jaar op wisselende avonden.

Het doel van de ouderraad is het behartigen van de belangen van de leerlingen. Zo wordt de school door zowel ouders als leerlingen ervaren als een veilige plek waar zaken in een open sfeer besproken worden. We praten over allerlei onderwerpen met betrekking tot de school die wij als ouderraad belangrijk vinden. De ouderraad werkt samen met de schooldirectie en fungeert als klankbord/achterban voor de Medezeggenschapsraad (MR) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Relevante agendapunten uit de MR en GMR komen daarom ook aan bod tijdens onze vergadering. Wilt u een keer kennismaken met de ouderraad? Dat kan! U bent van harte welkom om een keer een vergadering bij te wonen.

De ouderraad is vooral op zoek naar ouders van leerlingen van de locatie Kruisweg. Uiteraard zijn ouders van leerlingen van de Breeweg ook van harte welkom!

Is uw interesse gewekt voor eventuele deelname? Of wilt u graag nog meer informatie? Neem dan contact op met Caroline Diepeveen via ouderraad@nehalennia.nl.
 

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS