Nehalennia Homepage

Stages

Beroepsgerichte stages in VMBO B en K

In het VMBO is de beroepsgerichte stage een onderdeel van je opleiding. Je loopt stage in het derde en vierde jaar. Hoe de stage in de praktijk wordt ingevuld, verschilt enigszins per opleiding.
Tijdens de arbeidsoriënterende stage in het derde jaar doe je werkervaring op. De stagebegeleider in het bedrijf helpt je hierbij. Je leert bijvoorbeeld samen te werken met collega's, zelfstandig te handelen en in een bepaald tempo te werken. De stage duurt 2 weken.                                     

De beroepsvoorbereidende stage uit het vierde leerjaar bereidt je voor op de arbeidsmarkt. Je ontwikkelt een goede werkhouding en je doet meer specifieke werkervaring op. Je krijgt inzicht in je mogelijkheden, beperkingen en kansen op de arbeidsmarkt. De stage duurt 2 weken.

Interne stage voor VMBO B en K
In bepaalde gevallen biedt onze school naast de stages 'buiten de deur' ook interne stages aan. Deze stages zijn bedoeld om je binnen de school werkervaring te laten opdoen. Je krijgt opdrachten van de docent die je in groepsverband of alleen uitvoert. Op deze manier bereidt de school je voor op het behalen van je diploma.

Leerwerktraject VMBO
In de basisberoepsgerichte leerweg kun je een leerwerktraject volgen. Dit houdt in dat je in het derde en vierde leerjaar een deel van je onderwijsprogramma bij een bedrijf volgt. Je loopt dan of een stage of je krijgt een leerbaan (leerwerkplek). Je school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leerwerktraject, zowel in als buiten de school. Ook bepaalt de school samen met het leerbedrijf de inhoud van het 'buitenschoolse' programma. Deze combinatie van werken en leren vergroot je kansen op het behalen van een startkwalificatie. Bovendien is het eenvoudiger om daarna door te stromen naar het MBO, omdat de school hierover afspraken maakt met mbo-instellingen.

Een stage regelen in het VMBO
Als je een stage regelt in het VMBO moet je aan verschillende zaken denken. Zo moet er een stage-overeenkomst worden opgesteld. Voor je aan de stage begint moet je een stageplan opstellen. Hierin beschrijf je onder meer wat het doel van de stage is. Het stageplan bespreek je met de begeleider op school en met het bedrijf waar je stage gaat lopen. Je school kan je vertellen waar je aan moet denken en wat je moet regelen als je stage gaat lopen.

Maatschappelijke stage in het VMBO B en K en MAVO

Op alle scholen voor Voortgezet Onderwijs, dus ook op het VMBO en MAVO van Nehalennia, moeten de leerlingen een Maatschappelijke stage (MaS) lopen. MaS is een vorm van leren waarbij de leerlingen tijdens de stage kennis maken met verschillende kanten van de samenleving: je doet vrijwilligerswerk om anderen te helpen. Je kunt bijvoorbeeld een wijkfeest of sportactiviteit organiseren of een website maken voor een vrijwilligersorganisatie. De Maatschappelijke stage duurt minimaal 30 uur en is verplicht.

Voorbeelden van maatschappelijke stages:
• Een sportactiviteit organiseren;
• Meehelpen aan het behoud van de leefomgeving in een woonwijk, bijvoorbeeld door wilgen te knotten of samen met de plantsoenendienst groenvoorzieningen of speeltuinen schoon te maken;
• Helpen bij inburgering;
• Meehelpen in een buurthuis, verzorgingstehuis of bij de scouting;
• Meehelpen bij de organisatie van culturele evenementen, producties of uitvoeringen;
• Helpen bij het samenstellen van een tentoonstelling;
• Een website maken.

Verschil tussen beroepsgerichte stage en maatschappelijke stage
Er is een aantal verschillen tussen een beroepsgerichte stage en een maatschappelijke stage:
• Een beroepsgerichte stage doe je voor jezelf om je te oriënteren op een beroep. De Maatschappelijke stage doe je voor anderen en voor de samenleving.
• Een beroepsgerichte stage kun je bij een bedrijf doen. Maatschappelijke stage doe je bij een niet-commerciële organisatie.

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS